?>

Čertova stěna

Čertova stěna patří mezi nejnavštěvovanější skalní útvary v jižních Čechách. Na toto pověstmi opředené místo se lze snadno dostat z nedalekého parkoviště, možností je i zhruba 8 kilometrová procházka z Lipna nad Vltavou.

Skalní sráz tvořený žulovými balvany a bizarními kamennými útvary má dnes status národní přírodní rezervace. Čertova stěna je zajímavá především proto, že vznikla vzácným mrazovým zvětráváním žulového masivu. Pod útvarem protéká Vltava balvanitým korytem zvaným Čertovy proudy. Nedaleko se pak tyčí nad stromy Čertova kazatelna - asi 30 metrů vysoký skalní blok, který nabízí velmi pěkný rozhled po okolních kopcích.

Z pověstí, které se vážou k Čertově stěně, je asi nejrozšířenější ta, podle které chtěl čert zabránit stavbě nedalekého kláštera, rozhodl se proto postavit hráz napříč údolím a zadrženou vodou klášter zatopit. Nicméně ďáblovy síly nestihly svoji práci dokončit, než třikrát zakokrhal kohout, a s počátkem nového dne ztratily moc. Na kameni, který v tu chvíli čert upustil, se prý dodnes nachází otisk jeho pekelného pařátu.

© 2024 ALETT a.s.. All Rights Reserved.